ΑΝΚΥΚΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Ref.No: 62096000
Start date: 10.10.1997
End date: 31.10.2000
Approval date: 02.10.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: ENOSI TSIMENTOVIOMIHANION ELLA
Budget: 173.147,47 €
Scientific Responsible: STULIANOS KOLLIAS
Email: skolias@central.ntua.gr
Go to Top