ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΘΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

Ref.No: 61083600
Start date: 01.07.1996
End date: 30.06.1998
Approval date: 25.04.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS KOTTIS
Email: pcottis@central.ntua.gr
Go to Top