ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ref.No: 62113300
Start date: 28.08.1998
End date: 28.02.1999
Approval date: 25.02.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: VOULI TON ELLINON
Budget: 12.120,31 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPATIS
Email: batis@chemeng.ntua.gr
Go to Top