ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΑΜΜΟΣ ΑΕ” ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ref.No: 62113700
Start date: 15.01.1999
End date: 15.05.1999
Approval date: 25.02.1999
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: AMMOS AE
Budget: 27.703,59 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top