ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65182700
Start date: 21.04.2010
End date: 31.12.2017
Approval date: 04.06.2010
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 52.776,78 €
Scientific Responsible: Prof. SPYROU
Email: spyrou@deslab.ntua.gr
Go to Top