ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Μ.Φ.Ε.

Ref.No: 65148809
Start date: 01.09.2006
End date: 31.08.2009
Approval date: 04.01.2007
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 96.829,17 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KURIAKI KURIAKI
Email: kkouli@math.ntua.gr
Go to Top