ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2008)

Ref.No: 65172400
Start date: 07.11.2008
End date: 31.12.2015
Approval date: 20.02.2009
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 231.580,66 €
Scientific Responsible: Prof. MAISTROU
Email: elmais@central.ntua.gr
Go to Top