ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Ref.No: 65109900
Start date: 01.01.2001
End date: 30.12.2001
Approval date: 11.07.2001
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 32.281,73 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL ZEUGOLIS
Email: zevgolis@metal.ntua.gr
Go to Top