ΑΝΑΠΤΥΞΗ LASER ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Ref.No: 61083900
Start date: 01.09.1996
End date: 30.08.1998
Approval date: 18.07.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 2.218,64 €
Scientific Responsible: Prof. SERAFETINIDIS
Email: aseraf@central.ntua.gr
Go to Top