ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΕΡΕΙ ΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Ref.No: 68066600
Start date: 08.11.2002
End date: 31.12.2007
Approval date: 27.10.2004
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ II, U.P.E.P.TH
Budget: 32.117,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top