ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Ref.No: 61113400
Start date: 17.12.1998
End date: 17.08.2001
Approval date: 15.07.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 8.011,74 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOU
Email: stamou@central.ntua.gr
Go to Top