ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ref.No: 66003700
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.2010
Approval date: 12.06.1997
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 293.470,29 €
Scientific Responsible: DAFALIAS
Email: yfdafalias@central.ntua.gr
Go to Top