ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ref.No: 63024301
Start date: 01.09.1993
End date: 31.12.1995
Approval date: 02.09.1994
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: E.O.K.
Budget: 3.630,00 €
Scientific Responsible: Prof. OUZOUNOGLOU
Email: nnap@otenet.gr
Go to Top