ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Ref.No: 61120601
Start date: 01.01.2000
End date: 30.11.2001
Approval date: 16.03.2000
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: Π.Α.Β.Ε., ELLINIKOS NIOGNOMON AE
Budget: 32.983,14 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. SAMOUILIDIS
Email: msamuel@deslab.ntua.gr
Go to Top