ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ref.No: 62068700
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1995
Approval date: 17.12.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: VIORAL A.V.E.
Budget: 17.608,21 €
Scientific Responsible: MIHAIL SFANTZIKOPOULOS
Email: imsfntua@central.ntua.gr
Go to Top