ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ref.No: 63017601
Start date: 01.01.1992
End date: 31.12.1993
Approval date: 12.05.1995
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΜΟΠΠΙΤ, E.O.K.
Budget: 2.731,08 €
Scientific Responsible: THEODOROS LOUKAKIS
Email: loukakis@central.ntua.gr
Go to Top