ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΑΙΘΡΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Ref.No: 63074800
Start date: 01.01.1996
End date: 30.09.1999
Approval date: 18.07.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: G.G.E.T.
Budget: 79.800,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top