ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΚΟΠΗΣ Α’ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Ref.No: 62072700
Start date: 01.05.1995
End date: 31.10.1996
Approval date: 16.06.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: Π.Α.Β.Ε., HOURDAKIS AVEE
Budget: 6.456,34 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS XIROKOSTAS
Go to Top