ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΠΕΛΛΩΝ

Ref.No: 61119901
Start date: 01.01.2000
End date: 30.06.2001
Approval date: 24.02.2000
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: Π.Α.Β.Ε., PALAS A.T.E.E.(OMILOS FILIPPOU)
Budget: 12.207,53 €
Scientific Responsible: Prof. KYRIAKOPOULOS
Email: kkyria@central.ntua.gr
Go to Top