ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ PORTLAND

Ref.No: 61091100
Start date: 01.12.1996
End date: 30.11.1998
Approval date: 16.01.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,63 €
Scientific Responsible: Prof. TSIVILIS
Email: stsiv@central.ntua.gr
Go to Top