ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ref.No: 63064400
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1998
Approval date: 11.01.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: E.O.K.
Budget: 78.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top