ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΛ ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΦΘΟΡΑΣ

Ref.No: 63053100
Start date: 01.01.1995
End date: 31.08.1998
Approval date: 16.06.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 884.400,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTA VASILEIOU
Email: pvas@chemeng.ntua.gr
Go to Top