ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ref.No: 66002700
Start date: 01.04.1995
End date: 31.12.2003
Approval date: 14.04.1995
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 58.694,05 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top