ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ- ΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ref.No: 63066500
Start date: 01.05.1996
End date: 30.04.1998
Approval date: 10.07.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: DG XIII, RACE, AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 63.732,00 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top