ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΡΑΔΙΟΔΙΑΥΛΟΥ

Ref.No: 61103100
Start date: 01.01.1998
End date: 30.06.1999
Approval date: 17.09.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 21.869,41 €
Scientific Responsible: Prof. KAPSALIS
Email: ccaps@central.ntua.gr
Go to Top