ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ-ΣΟΦΙΑΣ-Α’ΦΑΣΗΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ

Ref.No: 61063601
Start date: 30.11.1995
End date: 30.06.2000
Approval date: 10.02.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: UP. ETHNIKIS OIKONOMIAS
Budget: 117.388,11 €
Scientific Responsible: MOROPOULOU
Email: twniamoropoulou@gmail.com
Go to Top