ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΔΡΟ- ΠΥΡΟΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΩΝ ΠΥΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΤΕΡΙΤΩΝ

Ref.No: 61104000
Start date: 23.12.1999
End date: 23.12.2001
Approval date: 08.10.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 54.145,26 €
Scientific Responsible: Prof. STULIANI LEONARDOU-AGATZINI
Email: agatzi@metal.ntua.gr
Go to Top