ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ref.No: 61112500
Start date: 07.04.2000
End date: 07.04.2002
Approval date: 01.07.1999
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ELLINIKOS NIOGNOMON
Budget: 8.804,11 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top