ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ref.No: 62064000
Start date: 10.06.1994
End date: 31.12.1994
Approval date: 15.07.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: FORCE, ELLINIKES ETAIREIES
Budget: 10.271,47 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top