ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ref.No: 62178200
Start date: 01.03.2004
End date: 28.02.2007
Approval date: 31.03.2004
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΕΠΑΝ, I.G.M.E.
Budget: 71.535,00 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS TSAKALAKIS
Email: kostsakg@metal.ntua.gr
Go to Top