ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ

Ref.No: 61171100
Start date: 02.10.2006
End date: 30.04.2008
Approval date: 31.05.2006
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΔΣΒΕΠΡΟ, EPILEKTOS KLOSTOUFANTOURGIA AEVE
Budget: 59.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. KEKOS
Email: kekos@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top