ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Ref.No: 61122501
Start date: 08.09.2000
End date: 30.09.2001
Approval date: 11.05.2000
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: Π.Α.Β.Ε., STN ATLAS-3 SIGMA A.E.
Budget: 3.941,87 €
Scientific Responsible: Prof. KYRIAKOPOULOS
Email: kkyria@central.ntua.gr
Go to Top