ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ(PROJECT MANAGER) ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ(ENTERPRISE MODELING) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ,ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(ΜΟΒΕΠΕ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣ

Ref.No: 61130400
Start date: 01.04.2001
End date: 30.09.2002
Approval date: 27.06.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: Π.Α.Β.Ε., SINGULAR AE
Budget: 141.288,34 €
Scientific Responsible: IISOUS-EMMANOUIL SAMOUILIDIS
Email: jes@epu.ntua.gr
Go to Top