ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Ref.No: 62080800
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1999
Approval date: 06.06.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΥΠΕΡ, I.& TH. KALOGERIDIS EPE
Budget: 9.537,79 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top