ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΩΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ

Ref.No: 61053000
Start date: 01.07.1993
End date: 01.01.1996
Approval date: 01.10.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top