ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ (ΝΕΚΤΑΡ)

Ref.No: 61072400
Start date: 01.10.1995
End date: 01.10.1998
Approval date: 12.10.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 83.100,00 €
Scientific Responsible: MIHAIL SFANTZIKOPOULOS
Email: imsfntua@central.ntua.gr
Go to Top