ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΙΙ-Ν

Ref.No: 62116100
Start date: 23.03.1999
End date: 30.06.2000
Approval date: 22.04.1999
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: GEN
Budget: 16.126,20 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top