ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ref.No: 62110500
Start date: 01.10.1998
End date: 31.10.1999
Approval date: 26.11.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: KAPE
Budget: 12.120,32 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KONTAXIS
Email: gcont@softlab.ece.ntua.gr
Go to Top