ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ref.No: 62110600
Start date: 01.12.1998
End date: 01.12.1999
Approval date: 26.11.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ΥΠΕΡ, SATO AE
Budget: 11.252,52 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS MARMARAS
Email: marmaras@central.ntua.gr
Go to Top