ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΕΙΑΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Ref.No: 62107600
Start date: 01.06.1998
End date: 31.05.1999
Approval date: 08.10.1998
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΥΠΕΡ, EANT AE
Budget: 7.336,76 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS KAKLIS
Email: kaklis@deslab.ntua.gr
Go to Top