ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΩΞΙΤΙΚΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ref.No: 62074400
Start date: 28.06.1995
End date: 27.06.1997
Approval date: 11.01.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: INTEAL PURIMAHA
Budget: 7.483,49 €
Scientific Responsible: Prof. EURIPIDIS MPOSKOS
Email: mposkos@metal.ntua.gr
Go to Top