ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ

Ref.No: 61088000
Start date: 01.01.1996
End date: 30.06.1998
Approval date: 23.01.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 8.804,12 €
Scientific Responsible: HRISTOS PANAGOPOULOS
Email: chpanag@metal.ntua.gr
Go to Top