ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟ ΦΑΣΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Ref.No: 63045901
Start date: 01.07.1994
End date: 30.06.1998
Approval date: 22.03.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: AIR, E.C.
Budget: 659,02 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top