ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΗΝYΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ref.No: 61083700
Start date: 01.03.1996
End date: 28.02.1998
Approval date: 23.05.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: KURIAKOS PAPAILIOU
Email: kpapail@ltt.mech.ntua.gr
Go to Top