ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΡΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Α/Γ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

Ref.No: 63025801
Start date: 01.10.1994
End date: 30.05.1995
Approval date: 24.01.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: JOULE II, E.O.K.
Budget: 28.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. VOUTSINAS
Email: spyros@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top