ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ref.No: 62101400
Start date: 15.06.1998
End date: 30.09.1998
Approval date: 11.06.1998
Department: DEN UPARHEI
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top