ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ref.No: 62102200
Start date: 01.04.1998
End date: 31.08.1998
Approval date: 12.05.1998
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ELLINIKI TEHNOSUMVOULEUTIKI
Budget: 4.709,63 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. PETROS-ANDREAS KARUDIS
Email: caridis@deslab.naval.ntua.gr
Go to Top