ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Φ.Α.

Ref.No: 62103300
Start date: 01.06.1998
End date: 30.05.1999
Approval date: 28.05.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: ASPROFOS SA
Budget: 13.851,80 €
Scientific Responsible: Prof. BOUKOVALAS
Email: gbouck@central.ntua.gr
Go to Top