ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ

Ref.No: 61083300
Start date: 01.06.1996
End date: 30.05.2000
Approval date: 28.03.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 28.613,35 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top