ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜOΙΩΤΗΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ

Ref.No: 67023200
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1997
Approval date: 12.06.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 6.286,39 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top